Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2022.

Brønnøysundregistrenes nettsider finnes en oversikt over hvem som har regnskapsplikt.


TIPS FOR ÅRSOPPGJØRET

1. Skattemelding for næringsdrivende – starthjelp

Skatteetatens starthjelp for næringsdrivende kan være et godt utgangspunkt når du skal forberede deg til årsoppgjøret – enten det er første gang du skal gjennom et årsoppgjør eller om du bare ønsker å oppdatere deg på prosessen. Her finner du blant annet relevante skjemaer, rettledninger, ny skattemelding etc. samt beskrivelse om hvordan du kan endre tidligere skattemeldinger.

Les mer

2. Det handler om planlegging

Å få til en god prosess med årsoppgjøret handler i stor grad om god planlegging. Det bør avklares i god tid hvem som skal gjøre hva og til hvilken tid. Organiser og planlegg arbeidet så godt som mulig gjennom året – ikke minst i årsoppgjørsperioden. Lag deg kontrollister og «To-do-lister» med datoer.
Belønn deg selv ved å krysse av etter hvert som de forskjellige oppgavene er blitt gjort!

3. Koordiner med revisor

Din revisor kan både være behjelpelig med å utarbeide en plan for årsoppgjøret og avstemme og justere en plan som virksomheten allerede har utarbeidet. Gjør gjerne det tidlig på høsten. Er det noen andre problemstillinger som du ønsker å ta opp, er det vanligvis også bedre å gjøre dette før nyttår, enn etter. Husk at du ikke er den eneste som revisor skal hjelpe!


4. Viktige frister for årsoppgjøret!

I lenken nedenfor finner du en oversikt over noen frister for årsoppgjøret 2022.

Les mer

5. Avstem før nyttår – oppgi endelige frister

Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår. Innhent saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende. Gi de ansatte en siste frist som de kan forholde seg til for å levere utgiftsbilag til årsregnskapet.

Avklar usikre poster i regnskapet med de som er ansvarlige. Avstemmes regnskapet pr. november, kan eventuelle differanser avklares før nyttår.

6. Forbered varetellingen – lag telleinstruks

Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvarsfordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager.

Les mer

7. Bærekraft blir stadig viktigere

Du har kanskje ikke brukt mye tid på dette tidligere, men sett av litt tid for å vurdere om noen av virksomhetens verdier er påvirket/ødelagt som følge av klimaendringer og hvor stor betydning dette eventuelt har.

Les mer

8. Kostnadsføre eller balanseføre?

Før du tar en prat med revisor bør du ha vurdert om et innkjøp bør kostnadsføres eller balanseføres (og dermed avskrives). I praksis legges ofte de skattemessige reglene til grunn også regnskapsmessig. Det vil si at driftsmidler skal balanseføres dersom de har en anskaffelseskost over 15 000 kroner og en brukstid på over tre år.

9. Lån fra selskap til aksjonær – lån eller utbytte?

Er det gitt lån til personlig aksjonær i selskapet eller noen av dennes nærstående personer, behandles det som hovedregel skattemessig som utbytte for aksjonæren, men etter aksjeloven og regnskapslovens regler anses dette som et lån. Det er visse unntak fra dette.

Les mer


Les videre i det fullstendige nyhetsbrevet om de totale 28 tipsene for årsoppgjøret!