Ansatte

Sylvia Gladsø

Statsautorisert revisor og partner
Statsautorisert regnskapsfører

Sylvia har lang og variert praksis fra revisjon, og har erfaring som ansvarlig revisor fra Trønder-Revisjon AS, samt Interrevisjon Namdal AS og IN Revisjon AS. Hun har revidert en rekke ulike virksomheter og bransjer i segmentet små- og mellomstore bedrifter.

Sylvia har jobbet mye med restruktureringer og fusjoner/ fisjoner i tillegg til ordinær revisjon. Hun har også erfaring fra en rekke verv tilknyttet Norges Registrerte Revisorers Forening og Den Norske Revisorforening, herunder blant annet DnRs regnskapskomite og ressursgruppe for SMB.

Telefon: +47 913 76 584
E-post: sg@inrev.no

Jon Eskil Sørli

Statsautorisert revisor og partner

Jon Eskil har lang og variert praksis fra revisjon. Han kom fra stillingen som Director og ansvarlig revisor i Deloitte AS, og startet som partner i IN Revisjon AS 1. januar 2019. Han har revidert en rekke ulike virksomheter fra selskaper på Oslo Børs, til mindre familieeide foretak.

Han har i tillegg bred erfaring fra spesialoppdrag som omstrukturering av selskaper, verdsettinger og undervisning innenfor regnskap og revisjonsrelaterte fag ved høgskoler og universitet.

Telefon: +47 906 29 395
E-post: jes@inrev.no

Carl Anders Sjøli

Statsautorisert revisor og partner

Carl Anders har lang og variert praksis fra revisjon. Han kom fra stillingen som senior manager i Deloitte AS våren 2018, og startet som partner i IN Revisjon AS 1. april 2018. Han har revidert en rekke ulike virksomheter fra selskaper på Oslo Børs, til mindre familieeide foretak.

Videre har han jobbet med en lang rekke konsulentoppdrag som omstrukturering av selskaper, verdsettinger og undervisning innenfor regnskap og revisjonsrelaterte fag.

Telefon: +47 926 02 041
E-post: cas@inrev.no

Beate Hamrum

Statsautorisert revisor

Beate har revisorutdanning fra Nord Universitet. Hun var ferdig utdannet våren 2018, og har jobbet hos IN Revisjon AS siden september 2018. Beate ble statsautorisert revisor i februar 2022. Hun har tidligere jobbet innenfor varehandel og service.

Telefon: +47 992 73 540
E-post: bhk@inrev.no

Birgit Romstad

Statsautorisert revisor

Birgit har bachelorutdanning i revisjon fra BI. Hun startet som medarbeider hos IN Revisjon AS i oktober 2019. Hun har også tidligere jobbet hos oss, og har en variert praksis. Hun har erfaring både som regnskapsmedarbeider og regnskapssjef, samt controller i Overhalla kommune og som økonomisjef i et lokalt transportselskap.

Telefon: +47 915 31 174
E-post: br@inrev.no

Kent Allan Vinje Josefsen

Statsautorisert revisor

Kent har bachelorutdanning i revisjon fra Nord Universitet. Han var nyutdannet våren 2019 og startet hos IN Revisjon AS i september 2019. Han har tidligere jobbet innenfor fiskerinæringen.

Telefon: +47 408 55 511
E-post: kj@inrev.no

Jørgen Skaret Barsøe

Bachelor i økonomi og administrasjon, Revisormedarbeider

Jørgen har bachelor i økonomi og administrasjon fra NTNU, innenfor studieretningen finansiell styring. Han fullførte studiet våren 2022, og startet hos IN Revisjon AS i september 2022. Han har tidligere yrkeserfaring fra Helse Midt-Norge RHF.

Telefon: +47 901 05 464
E-post: jsb@inrev.no

Andreas Malmo Moe

Statsautorisert revisor og manager

Andreas har bachelorutdanning i revisjon og en MBA-grad fra Nord universitet. Han har siden høsten 2016 jobbet som revisor. I november 2022 startet han som manager i IN Revisjon AS etter å ha hatt tilsvarende stilling i Deloitte AS. Han har god erfaring og variert praksis innenfor revisjon av alt fra børsnoterte til mindre, familieeide foretak.

Telefon: +47 478 34 322
E-post: amm@inrev.no

Fredrik Grindberg

Bachelor i økonomi og forretningsjus, Revisormedarbeider

Fredrik har bachelor i økonomi og forretningsjus fra BI, med vekt på forretningsjuridiske problemstillinger. Han fullførte studiet våren 2022, og startet hos IN Revisjon AS i april 2024. Han har tidligere yrkeserfaring fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS.

Telefon: +47 977 77 118
E-post: fg@inrev.no

Om oss

IN Revisjon har to avdelinger i den nordlige delen av Trøndelag, lokalisert i sentrum i Namsos og i Steinkjer.

I Namsos finner du oss sentralt plassert i Kirkegata 5 – ved byens Festplass.
I Steinkjer finner du oss i nye og fargerike lokaler i Hamnegata 20 – ved E6.

Brorparten av våre kunder er små og mellomstore selskaper i Trøndelag, men vi har også kunder fra Bodø i nord til Oslo i sør.

Vi har et sterkt fagmiljø, og er godt rustet til å betjene eksisterende og nye kunder. Løpende faglig oppdatering bidrar til at vi sikrer høy og variert kompetanse til glede og nytte for våre kunder, slik at vi kan bistå med revisjon og rådgivning innenfor ulike kompetanseområder og bransjer.

Vi har en flat organisasjonsstruktur, og gir deg personlig service med sterkt partnerengasjement. Vårt mål er at oppdragsansvarlig partner skal være involvert i alle faser av revisjon.

Avdeling Namsos

Avdeling Steinkjer