Tjenester

REVISJON

Vår uavhengige revisjon gir deg trygghet for at årsregnskap og ligningspapirer avlegges i tråd med gjeldende lover og regler.
Vi utfører ulike former for attestasjonstjenester overfor tredjepart. De vanligste er knyttet til SkatteFunn, offentlige tilskudd og bransjerelaterte særattestasjoner.
Definert gjennomgang av deler av regnskapet der vi avtaler kontrollhandlinger etter avtale med deg som kunde.

RÅDGIVNING

Vi kan bistå deg med å utrede skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.
Vi har bred erfaring og kompetanse innenfor skatt, avgift og selskapsrett, og bidrar gjerne med verdifulle råd i forbindelse med omorganiseringer som eksempelvis fusjon, fisjon, omdanninger, etc.
Vi har lang erfaring med avholdelse av kurs og undervisning innen regnskap og revisjonsrelaterte fag. Vi kan skreddersy kurs og undervisningsopplegg.
Vi bidrar med råd og veiledning, og som rådgiver og samtalepartner skal vi hjelpe deg å finne gode økonomiske løsninger, samt bidra til at prosessen oppleves rettferdig og minst mulig konfliktfylt.
Skal du kjøpe eller selge virksomhet? Vi har omfattende erfaring med finansiell og skattemessig due diligence.
Vi har god kompetanse innenfor økonomisk og selskapsrettslig regelverk og kan gi deg veiledning om tidsriktig informasjon, eller med å utføre din rolle i styresammenheng.

REGNSKAP

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer dersom du ønsker å føre regnskapene selv.
Vi kan hjelpe deg med løpende bokføring – gjerne i form av controller-funksjon. Med moderne regnskapssystemer muliggjør vi effektiv registrering og rapportering.
Trenger du en økonomileder? Vi kan bistå deg for kortere engasjement.