Forslag til nytt statsbudsjett 2022

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinst) og formue samtidig som noen fradrag økes.

Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor Regjeringen. Det er foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget.

De fleste av forslagene fra regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022 videreføres av den nye regjeringen. Regjeringen Støre foreslår imidlertid følgende endringer:

Skattesatser:

  • Aksjeinntekter: Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1,6. Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,68 til 35,2 pst. For selskap og aksjonær samlet vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 til 49,46 pst.
  • Formuesskatt: Regjeringen foreslår å øke satsen med 0,1 prosentenheter til 0,95 pst. fra 2022 og øke bunnfradraget med ytterligere 50 000 kroner i forhold til Solberg-regjeringens forslag, til 1,65 mill. kroner (3,3 mill. kroner for ektepar).

Formue

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke formuesskattesatsen og verdsettelsen av aksjer mv., 

  • Regjeringen foreslår derfor i denne omgang en økning i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv., fra 55 pst. i 2021 til 65 pst. i 2022. Av Hurdalsplattformen fremgår det at aksjer mv. på sikt skal verdsettes til 80 pst.