Momskompensasjon og SkatteFUNN

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. september.
Les mer


Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene. Minstegrensene gjelder ikke for underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele organisasjonens søknad som gjelder.

Les mer

Momskompensasjons for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

Les mer

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader an sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Les mer


Les videre i det fullstendige nyhetsbrevet om blant annet; forenklet eller dokumentert modell, hvem som kan søke og hvor mye støtte de kan få, og mer om krav til søknad.