Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.


Nye reiseavtaler i Staten
Nye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember 2024.
Satsene for kilometergodtgjørelse er uendret med unntak for satsen for bruk av snøscooter og ATV (kr 10,00 pr. km, økt fra kr 7,50 pr. km.).
Les mer

Gjeninnførte koronatiltak
En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.
Les mer

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap
Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap. Rettledningen til RF-1028 lister opp de 27 ordningene som anses være offentlig støtte.
Les mer


Les videre om endringer i arbeidsmiljøforskriften, regnskapsstandard, mva-melding og mer i det fullstendige nyhetsbrevet.