Skatt – avgift – arbeidsliv

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.


Gaver til de ansatte

Du kan gi dine ansatte julegaver for 5000 kroner i året uten at det er noen spesiell anledning. I tillegg kan det gis skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med andre gaver. Vilkåret om at ordningen med gaver måtte være en generell ordning i bedriften for å være skattefrie, ble fjernet for alle typer gaver fra og med 2021.

Les mer

Skatt og avgift i budsjettforliket

Strammere utflyttingsskatt, økte bunnfradrag, redusert BSU-fradrag og økt trinnskatt er de viktigste endringene i skatteopplegget etter budsjettforliket. I tillegg kommer høyere verdsettelse av sekundærbolig og dyre primærboliger.

Les mer

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023

Satser og beløpsgrenser følger av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV om 2023-budsjettet.

Les mer


Satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023

Fra og med inntektsåret 2020 ble satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting samordnet for enkelte naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Disse satsene fremgår av den årlige satsforskriften. Satsforskriften for 2023 er nå fastsatt.

Les mer

Nye satser i reiseavtalene fra 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023.

Les mer

Varer med verdi under kr 350

Finansdepartementet foreslår å avvikle deklareringsunntaket ved innførsel av varer med en under 350 kroner.

Les mer


Les videre i det fullstendige nyhetsbrevet om strømtiltakene, el-bil og mva, tilskuddsrestriksjoner, og andre krav og regelendringer som blir tema i 2023