Skattemeldingen for 2021

Det er tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021.


Lønnstakere og pensjonister
Alle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld som skatteetaten har opplysninger om. Det er viktig å sjekke skattemeldingen for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at du ikke betaler for mye skatt.
Les mer

Vanlige feil
Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar disse for gitt.
Les mer

Personlig næringsdrivende
Har du enkeltpersonforetak må du levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk. Fristen er 31. mai. Nytt i år er at de fleste enkeltpersonforetak skal levere en helt ny skattemelding – enten via regnskapssystemet eller i en egen portal på skatteetaten.no. Det er ikke lenger adgang til å benytte Næringsrapport skatt for næringsdrivende med enkle skatteforhold.
Les mer


Les videre om skattemeldinger for selskap og utsettelser, skatteoppgjør og feil, tvanskmulkt og tilleggskatt i det fullstendige nyhetsebrevet.