Sommernytt

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.


Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2022 skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt 400 kroner.

Nytt om arbeid i arbeidstakers hjem/hjemmekontor

En ny forskrift har regler om blant annet arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold.

Les mer

Andre lovendringer på arbeidslivsområdet fra 1. juli

En oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på arbeidslivsområdet finnes på nettsidene hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Les mer


Maksimalbeløpet for tvangsmulkt er redusert

Maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 reduseres fra kr 61 150 til kr 12 230.

Les mer

Regelendringer fra 1. juli på Finansdepartementets område

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde.

Les mer

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler


Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd f oppheves.

Les mer


Les mer i det fullstendige nyhetsbrevet