Skatt – avgift – arbeidsliv

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023. Gaver til de ansatte Du kan gi dine ansatte julegaver for 5000 kroner i året uten at det er noen spesiell anledning. I tillegg kan det gis skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med andre gaver. Vilkåret om … Les mer

Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2022. På Brønnøysundregistrenes nettsider finnes en oversikt over hvem som har regnskapsplikt. TIPS FOR ÅRSOPPGJØRET 1. Skattemelding for næringsdrivende – starthjelp … Les mer

Statsbudsjettet 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig som det innføres 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Det gis lettelser i inntektsskatten for inntekter under 750 000 kroner og skatteskjerpelser for høyere inntekter. Det foreslås merverdiavgiftskjerpelser på kjøp av elbil, fjernleverbare tjenester og elektroniske … Les mer

Sommernytt

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Forsinkelsesrente og standardkompensasjon Forsinkelsesrenten for andre halvår 2022 skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt 400 kroner. Nytt om arbeid i arbeidstakers hjem/hjemmekontor En ny forskrift har regler … Les mer

Momskompensasjon og SkatteFUNN

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. … Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022. Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytere Formuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. … Les mer

Skattemeldingen for 2021

Det er tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021. Lønnstakere og pensjonisterAlle lønnstakere og pensjonister skal ha mottatt skattemeldingen fra skatteetaten senest 4. april. Dette gjelder også de som mottar skattemeldingen på papir. Skattemeldingen du får tilsendt er … Les mer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. Generalforsamling – hovedregleneHovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den … Les mer

Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Det er kommet til enighet om nye reiseavtaler i Staten. De nye satsene gjelder fra 1. januar i år. En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning. Nye reiseavtaler i StatenNye satser gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember … Les mer

Skatt- og regelverksendringer 2022

I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner.En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for 2022. Skatteendringer 2022 Av skatte- og … Les mer